Pump Design | Hans Hofmeijer staat voor duurzame innovatie met een maximale impact voor de kwaliteit met hoogste rendement ten aanzien van werktuigbouwkundige (roterende) installaties. Door jarenlange ervaring kunnen we u inzicht geven, ondersteuning en oplossingen bieden in de toe te passen mogelijkheden voor de juiste keuze van systeemontwikkeling of technische problemen. De kennis van het gebruik van chemische, agressieve en koude vloeistoffen onder hogedruk kan bijdragen aan innovatieprojecten en deze daardoor mede tot een goed einde brengen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is stevig verankerd in alles wat we doen. We zetten onze brede expertise en capaciteiten in om onze klanten te helpen met oplossingen die concurrerend, robuust, effectief en binnen de natuurlijke grenzen van onze mogelijkheden uitvoerbaar zijn. Door bestaande onderdelen die door het gebruik aan vernieuwing toe zijn, kunnen wij door een 3D-scan een nieuw onderdeel ontwerpen, zodat niet het totale product vernieuwd hoeft te worden (reverse engineering).

Visie

De manier waarop we leven en werken is veranderd. Om aan de veranderingen vorm te geven m.b.t. klimaat en grondstoffen, is het zaak zo efficiënt en goed mogelijk te ontwerpen. Intelligente software maakt het ontwerpen van efficiënte pompen mogelijk zonder diepgaande specialistische gebruikerskennis. Het beheersen van het energiegebruik moet het rendement van de middelen verbeteren. Door middel van natuurlijke hulpbronnen willen we onze impact maximaliseren door het gebruik van technologie en data te gebruiken om oplossingen te ontwikkelen. Daarbij richten we ons op een betere benutting van hulpbronnen, de ontwikkeling van vloeistoftransportoplossingen en balans in het creëren van de mogelijkheden.

innovation fluïd systems & pump engineering